Tag archives for фондация „Каузи“

Читалище.то представя...

Рецептата за успех във фондация „Каузи“: Общи цели, ценности, доверие и отговорност

Със своите проекти фондация "Каузи" се стреми да създаден мост за свързване на различните партньори на местно ниво, чрез който да бъдат преодолявани много от пречките пред младите хора и…
Научи още...
Читалище.то представя...

Когато порасна, ще стана предприемач

Често говорим за предприeмачество, социално предприемачество, предприемачи и предприятия, без да обясним отделната терминология и да поставим обсъждането в контекст. На 26 април Читалище.то съвместно с фондация "Каузи" организира дискусия…
Научи още...
Читалище.то представя...

Активни, креативни и смели – предприемачите на фондация „Каузи“

Продължаваме разказа си за проекта фондация "Каузи" – "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество", очертан през погледа на участниците в него. Младите активни граждани, които са избрали да се борят…
Научи още...
Читалище.то представя...

Младежкото предприемачество и Фондация „Каузи“: разказ от 1 лице мн. ч.

Проектът на Фондация "Каузи" - "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество", финансиран от Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., има за цел…
Научи още...