uchredyavane-1

Народно читалище “Читалище.то – 2014 г.“, наричано за краткост Читалището, е модерно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение.

Читалище.то е платформа, която среща и обединява креативни личности при развитието и реализирането на техните творчески идеи и мечти, като предоставя своите образователни и информационни ресурси, източници и материална база.

Една от основните ни каузи е работата със следващото поколение – българските ученици, студенти, работещи младежи, както и всички, които се интересуват от литература, изкуство и модерна гражданска култура. Искаме да доближим българската и световна литература, изкуство и култура до всеки човек в България.

Читалище.то е носител на награда „Изгряваща звезда“ за 2016 г. от Информационния портал за неправителствените организации в България.

Основните цели на Читалището са:

  1. Образователна – насочени сме към езиково, технологично, гражданското образование и обучение. Създаването, разработването и прилагането на нови методи на ефективно обучение. Популяризирането на модерни образователни практики, които са доказано ефективни в световен мащаб. Водени сме от убеждението, че България има нужда от грамотни, знаещи и информирани граждани от всички поколения.
  2. Културно-артистична – искаме да бъдем платформа за създаване на модерно изкуство – театър, кино, танци, изобразително изкуство. Искаме да срещним различните поколение творци и да запалим онези, които мечтаят да бъдат такива. Да улесним срещата между твореца и публиката и да мотивираме публиката да бъде творец.
  3. Четене и литературно творчество – основна част от читалищната ни дейност е развиването на традиционна и онлайн библиотеки, издателската дейност и предлагането на качествени книги, справочници и периодични издания.
  4. Информационна – бързата и качествена информация е основна ценност на модерното общество. Вярваме, че модерното читалище трябва да съчетава традиционната културно-образователна дейност с предоставянето на обществото.

Ръководство на Читалище.то:

Председател:

Милена Златарова
Настоятелство:
Любена Чолакова
Любомир Авджийски
Милена Златарова
Николай Петков
Тихомира Методиева-Тихич
Проверителна комисия:
Десислава Николова
Елена Петрова
Маргарита Николова
Ръководство на НЧ „Читалище.то“ от учредяването през 2014 до 2019 година:
Председател: Николай Стайков
Настоятелство: Александър Кръстев, Виктор Димчев, Владимир Руменов, Милена Златарова, Николай Стайков
Проверителна комисия: Ася Манджукова-Стоянова, Георги Илиев, Мирослава Кръстева