Приет от Учредителното събрание на 1 ноември 2014 г., актуализиран на редовно Общо събрание на 20.11.2019г.

Устав на НЧ "Читалище.то-2014" by Милена Златарова on Scribd