Проектът на Фондация „Каузи“„Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., има за цел да събере на едно място различните представители от екосистемата, които с усилията си могат да подобрят предприемаческата среда и начина на работа в различните региони на страната. Чрез срещане на младите хора, институциите и бизнеса да се създадат мостове и устойчиви партньорства, които ще продължат да дават своите плодове и в бъдеще.

Разказваме ви повече за проекта през погледа на участниците – млади хора от различни населени места в страната, които се реализират там и работят активно за промяна. Първите ни гости са Венцислава от Русе и Атанас от Благоевград.

Венцислава е от Русе. На 28 години е и както тя сама описва себе си, е омъжена с 1 дете и 1 котка. Докторант е по Социално управление в Русенския университет и е запалена по теми като корпоративната социална отговорност, социалното предприемачество и активното гражданско общество. Основала е и неправителствена организация, която обучава ученици и студенти по социални и професионални умения. Работи с Културен център BH.

Какво е предприемачество за теб?
Предприемачеството е свобода. Но не онази свобода, за която първосигнално се сещаме – спане до късно, обикаляне на света, разполагане с времето. Напротив, тези неща са дори рядкост. Но предприемачеството дава свободата да създаваме условия за хората да растат и да се развиват, да намират смисъла отвъд ежедневието. Предприемачеството дава и свободата да можем да избираме ценностите, които ще водят нашия бизнес и отговорността, която ще декларираме пред обществото.

Защо се включи в проекта на фондация „Каузи“? Какво ти донесе участието?
Включих се, защото наблюдавам фондацията от известно време и ми беше интересно да разбера как работят, исках да бъда и активен участник, освен наблюдател. Очакванията ми се изпълниха. Участието ми донесе нови контакти с интересни и проактивни хора, но ми и даде нов поглед върху предприемачестовото. Научих, че то не е еднолична дейност, а е екосистема от заинтересовани страни – клиенти, доставчици, общество, партньори, служители и много други и за да бъдем едновременно успешни и отговорни, то ние трябва да работим заедно.

С какво свързваш фондация „Каузи“?
С кауза. Моята. Тяхната. Нашата.

Какво е промяната за теб?
Промяната е процес. И нужда. Имаме нужда да минем през процеса на промяната, за да успеем да се научим да бъдем адаптивни и адекватни в динамичната и често неадекватна среда, в която живеем.

Освен това силно вярвам, че този процес вече работи и увлича все повече и повече хора. Можем да видим това в зараждащата се активна и задружна предприемаческа среда в Русе, както и в очите на многобройните, жадни за знание гости, които посещават събитията на места като Културен център BH и Startup Factory.

Кога говориш в 1 лице, множествено число?
Винаги. 🙂

Атанас е от Благоевград и се занимава с фотография. Завършил е туризъм и е участвал в няколко проекта за младежки обмен. Помага и на няколко неправителствени организации, които работят с младежи.

Какво е предприемачество за теб?
Смелост. Увереност. Целенасоченост. Креативност. Страст. Всички онези качества, които трябва да имаш, за да стартираш нов бизнес. И всички онези качества, без които няма да можеш да направиш този нов бизнес успешен.

Защо се включи в проекта на фондация “Каузи”?

С фондация „Kаузи“ се срещнах за първи път през 2012 г., ако не ме лъже паметта. Те бяха дошли в Благоевград за да разкажат за проекта си – „Младежка предприемаческа борса“ и още тогава ми хареса идеята на организацията. Минаха няколко години, през които започнах по-активно да работя с младежи и да наблюдавам каква е ситуацията при младите хора в България. I когато миналата година от фондация „Каузи“ се свързаха с мен много се зарадвах, че ще имам възможността да видя как работят от близо и да им помогна в тяхното прекрасно начинание.

Какво ти донесе участието? 

Участието ми донесе много нови идеи, контакти с интересни хора и потенциални нови партньори за бъдещи проекти.

С какво свързваш фондация “Каузи”? 

С неуморната борба да подтикнат младите и креативни хора към действие.

Какво е промяната за теб?

Да не се страхуваш да опиташ нещо ново, дори понякога то да е извън зоната ти на комфорт, особено когато говорим за работа и бизнес.

Кога говориш в 1 лице, множествено число?
Когато представям обща идея и когато представлявам група от хора, които са ми се доверили за нещо.


Повече за резултатите от проекта може да видите на страницата на фондация Каузи и да научите по време на събитието на тема: “Предприемачеството: глобални и локални перспективи” на 26 април от 19 часа в Читалище.то на ул. Лавеле 11 (зад Булбанк).
Може да попълните и изследването за солидарността като важен елемент от средата.


Сребрина Ефремова: Нашата цел е да подпомагаме младежкото предприемачество

Тази публикация е част от проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Каузи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.