Използвахме още първия работен ден след учредяването, за да обсъдим работни задачи. Докато свикнем с подредеността и протоколността в една институция като Читалище.то, сме доста разхвърляни, но вероятно всяко начало, изпълнено с идеи, изглежда по този начин.

Ето и част от темите, които засегнахме (ще опитваме след всяка подобна среща да даваме своеобразен отчет, който да надхвърля суховатите „протоколи от заседанията“, на които всички сме свикнали):

  1. Да направим групи по приоритетните сфери от дейността на Читалище.то с координатор на всяка група.
  2. Да продължат общите срещи в по-широк кръг от членове, където да се дават предложения, идеи, инициативи и се записват. Решенията, разбира се, се взимат от Настоятелството на срещи веднъж в седмицата.
  3. В блога, а след това и в сайта, да бъде поставена форма за даване на идеи – с насочващи въпроси, но да може да се събере в рамките на една страница.
  4. Да има устойчиво управление на натоварването. Всеки доброволец например да дава максимум 25% от свободното си време.
  5. Създаване на активен бек-офис, който да поддържа цялата текуща информация и администрация по дейностите. Служителите и доброволците, които работят в бек-офиса, се обаждат на координатори на дейности и на „бенефициентите“, за да видят докъде са стигнали и да съдействат.
  6. Пътна карта за процесите, които се случват – нещо като наш алгоритъм за управление на дейностите, който да ни дава информация в кой етап от проекта се намираме във всеки един момент.
  7. Да мислим в перспектива за мрежата от читалища. Най-добрият начин, по който можем да се свързваме с читалища, е като първоначално обменяме опит, а след това им помагаме и с ноу-хау и контакти.
  8. Протоколът от Общите срещи да се радактира и дооформия и да се качва на блога (на практика, тази публикация е резултат точно на тази идея).
  9. Конкурс Лого на Читалището – 2 седмици срок. Алекс Кръстев да пусне инфо за конкурса в сряда (очаквайте!).
  10. На този етап да нямаме библиотека, а само кафе-читалня с буккросинг зона за свободна размяна на книги.

Интересно, нали?! Очаквайте съвсем скоро и първите конкретни разултати от обсъжданите тук идеи 🙂