Ден 1, Денят на будителите 2014 г. Над 200 души се включиха в учредяването на Читалище.то в Аулата на Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Бе приет Уставът на Читалище.то, а Учредителното събрание избра и членовете на Настоятелството и Проверителната комисия, както и Секретар на читалището. (Снимки: Тихомира Методиева)