Покана за свикване на извънредно Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 ал.2 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на НЧ „Читалище.то-2014“ Ви кани на извънредно Общо събрание на Читалище.то на 12.04.2023 г. (сряда) от 18.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (между улиците „Лом“ и „Лавеле“ зад централата на УниКредит Булбанк).

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

1. Отчет за дейността на Настоятелството и Проверителната комисия през изминалия тригодишен мандат.

2. Избор на членове на Настоятелството и Проверителната комисия

3. Избор на Председател на Настоятелството на НЧ „Читалище.то – 2014“.

4. Разни

Предложения по точки 2 и 3 могат да бъдат давани от членове на Читалище.то в този формуляр.

Номинации ще се приемат до 7 април 2023г. вкл.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. Бланка на пълномощно можете да изтеглите оттук. При липса на кворум, на основание чл.15 ал. 3 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.30 часа.

София, 17.03.2023г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

/Милена Златарова/

За въпроси относно Общото събрание: [email protected] или на лично съобщение до страницата ни във Фейсбук.