11206621_374988246032391_6707688013847641823_o

Покана за свикване на Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на Читалище.то Ви кани на Общо събрание на Читалище.то на 20.11.2017 г. от 18.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (на ул. „Лом“ зад Булбанк на пл. „Св. Неделя“).

Събранието ще се състои от официална част, в рамките на която ще се проведе обсъждане и гласуване на необходимите решения по следния дневен ред:

  1. Финансов отчет за 2016 г.
  2. Отчет на дейността на НЧ „Читалище.то – 2014“
  3. Избор на нови членове на Настоятелството и Проверителната комисия
  4. Избор на Председател на Настоятелството на НЧ „Читалище.то – 2014“.
  5. Промяна на адреса на управление на Читалище.то.
  6.  Други

Предложения за имена по точки 3 и 4 могат да бъдат давани от членове на Читалище.то през формуляра по-долу.

След края на обсъжданията и гласуването следва празнична неофициална част, за да отбележим заедно рождения ден на нашето читалище, което на 1 ноември т.г. навърши три години от основаването си.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.15 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.00 часа.

София, 06.11.2017

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

/Николай Стайков/

За въпроси относно общото събрание: [email protected]