Три жени обединяват опита си от света на корпоративния бизнес и родителството, за да създадат организация, която помага на работещи майки да намерят по-добър баланс между личен и професионален живот. Веселина Панайотова, Светлана Христова и Елена Тодорова ще гостуват на 5 март от 19:00 часа в клуба на Читалище.то, за да ни разкажат повече за мисията на фондация „Мама има работа“. 

Какви са ролите на работещата майка в днешното общество, как са се променили с времето и какви затруднения среща тя в ежедневието си? От какво има нужда? Кои са социалните ѝ мрежи за подкрепа? Какви законодателни промени предстоят на ниво Европейски съюз за работещите майки и родители като цяло?

Ще потърсим заедно отговори на тези въпроси в отворена неформална дискусия. Входът е свободен.

Нашите гости:
Веселина Панайотова е работила както в корпоративния сектор, така и в този на малките и средни предприятия и неправителствените организации. Веселина вярва, че работещите майки са сила, която тепърва ще се разгръща още.
Светлана Христова е с опит в корпоративния сектор и прегръща идеята за баланс между личен и служебен живот на жените. Вярва, че този баланс е нужен за добруването на цялото семейство.
Елена Тодорова е с опит в бизнес сектора и е радетел на баланса между личен и служебен живот, който е постижим тогава, когато една жена го търси целенасочено.
Фондация „Мама има работа“ е организация, създадена от майки за майки. Животът среща Веселина, Светлана и Елена преди 20 години, когато те започват да работят заедно. В края на 2023 г. решават да надградят усилията си и стартират собствена фондация, за да споделят своя път и с други работещи жени.