Настоятелството и Проверителната комисия на НЧ „Читалище.то“ ще продължат да работят в същия състав през следващите три години. Продължаването на мандата бе гласувано на извънредно Общо събрание, състояло се на 12 април 2023 г. За председател на Настоятелството бе преизбрана Милена Златарова.

Решението е вписано официално в Регистъра на ЮЛНЦ.

Пожелаваме им вдъхновение и енергия за още много смислени инициативи!

СЪСТАВ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО:

НАСТОЯТЕЛСТВО

Любена Чолакова, Любомир Авджийски, Милена Златарова, Николай Петков, Тихомира Методиева – Тихич.

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

Десислава Николова, Елена Петрова, Маргарита Николова.

Председател на Настоятелството

Милена Златарова