Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на НЧ „Читалище.то-2014“ Ви кани на редовно годишно Общо събрание на Читалище.то на 28.09.2022 г. (сряда) с начален час 18:30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (между улиците „Лом“ и „Лавеле“ зад централата на УниКредит Булбанк)

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне и гласуване на Годишен финансов отчет за 2021 г.
2. Представяне и гласуване на Годишен доклад за дейността на НЧ „Читалище.то – 2014″за 2021 г.
3. Разни.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. Бланка за пълномощно можете да изтеглите оттук. При липса на кворум, на основание чл.15 ал. 3 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и със същия дневен ред от 19:30 часа.

София, 16.09.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
/Милена Златарова/

За въпроси относно Общото събрание: [email protected] или на лично съобщение до страницата ни във Фейсбук.