Пред заплахата за изчерпващите се природни ресурси, повишеното потребление и замърсяването на околната среда темата за отпадъците става все по-актуална. Затова третото ни събитие през месец януари беше свързано с екологията. В своята беседа на тема „Пътят към нулевите отпадъци – решението започва с всеки от нас“ Евгения Ташева от Екологично сдружение „За земята“  ни убеди, че трябва да се търсят начини не просто как да се отървем от отпадъците на сметището или в преработвателния завод, а как да намалим количеството им. Тя представи една различна гледна точка към боклука и обърна внимание на малките стъпки, които всеки може да предприеме, за да изхвърля по-малко и по-отговорно.

Запознахме се с вредните последствия от най-разпространените способи за изхвърляне и преработка на отпадъците, но и с добрите практики в други държави. Нулевите отпадъци се оказаха постижима цел, която минава през намаляване на излишното потребление, повече внимание към опаковките на стоките, които купуваме, поправка на повредените вещи или приспособяването им към други функции.

Разбира се, всички тези инициативи трябва да намират адекватна подкрепа в една по-разумна политика на държавно и общинско равнище чрез създаване на условия за разделно събиране, икономически стимули, насочени към гражданите и производителите, и засилване на корпоративната отговорност.

Ако не сте имали възможност да посетите лекцията на Евгения Ташева, прочетете нейните съвети как кошчето ви да престане да бъде „вълшебна черна дупка“, през която боклукът изчезва незнайно къде.