На 13 март 2020г. в Регистъра на ЮЛНЦ бяха официално вписани новите членове на Настоятелството и Проверителната комисия на НЧ „Читалище.то-2014“. Те бяха избрани на редовното годишно Общо събрание на 20.11.2019.

НАСТОЯТЕЛСТВО

Любена Чолакова, Любомир Авджийски, Милена Златарова, Николай Петков, Тихомира Методиева – Тихич.

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

Десислава Николова, Елена Петрова, Маргарита Николова.

За Председател на Настоятелството бе избрана Милена Златарова.

Новото ръководство е с мандат за три години.

Изказваме благодарност на досегашния Председател Николай Стайков, който бе един от основните вдъхновители и двигатели на идеята за създаване на читалище, както и на членовете на Настоятелството и Проверителната комисия Александър Кръстев, Виктор Димчев, Владимир Руменов, Ася Манджукова – Стоянова, Георги Илиев, Мирослава Кръстева, за любовта и енергията, които вложиха в първите пет години от съществуването на нашето читалище.

Снимка: Тихомира Методиева-Тихич