Първото обучение на Читалище.то беше „Мисловни карти за начинаещи“. Благодарим на Петър Шарков, един близо 250 учредители на читалището, за доброволното включване като лектор!