Докато децата са малки, за родителите е по-лесно да им се радват и да ги оценяват такива, каквито са, но с порастването им родителите започват да имат определени очаквания и представи за тяхното поведение и постижения. Дете с изградено чувство за безусловна ценност би могло да се справи с трудностите в живота с по-голяма увереност, би могло да потърси помощ в тежка ситуация и да зачита другите на основата на човешките ценности. Добрата самооценка е важна за естествените моменти на конкуренция и сътрудничество в живота на детето, а самоуважението позволява на детето да прави своите избори в живота, независимо от мнението на другите и моментните си постижения. Едно дете, което уважава себе си, може да израсне като здрав възрастен, уважаващ другите. 

Как да помогнем на детето да изгради добра самооценка? Какви трябва да бъдат реалистичните очаквания на родителите му във всяка фаза от развитието му? Каква е разликата между самоуважение и самочувствие? 

Отговор на тези въпроси ще потърсим в първата лекция за родители, организирана от Читалище.то. Гостува ни Яна Алексиева – детски психолог, член на екипа на Асоциация „Родители“, специализиран обучител на професионалисти, работещи с деца и семейства, има богат опит в обучения на родители.

През годините тя се занимава с теми, свързани с децата, семействата, училището и изграждането на училищната общност. Има магистърска степен по детско-юношеска психология, член е на дружеството по психология и дружеството по позитивна психотерапия.

Кога: 24 март, вторник, 18 часа
Къде: Зала 73, ул. „Княз Борис I“ № 73
Събитието във Фейсбук 


Прочетете още по темата на сайта на „Асоциация Родители“.