Във връзка с Да!Новината за новородения син на съучредителя на Читалище.то Самуил Петканов от Не!Новините, днес, 04 февруари, настоятелството взе следното решение:

(1) Обявява Христо Самуилов Петканов за почетен член в категория „До 18 години“ до навършване на пълнолетие.

(2) Освобождава новоизбрания почетен член от членски внос до 3 февруари 2034 година включително.

(3) Решението важи само за горепосоченото лице и не освобождава неговите родители нито от задълженията им като членове съгласно устава, нито от заплащане в кафе-читалнята на Читалище.то на ул. „Лавеле“ 11 в София.

(4) Решението влиза в сила днес, 4 февруари 2016 г.

От Настоятелство.то