Читалище.то и Сдружение „Зелен“ продължават през ноември поредицата от съвместни събития, в която домакините от „Зелен сбор“ представят тяхната рецепта за развитие в малките населени места и общности. На 30 ноември ще ни гостува артистът-терапевт Яна Вая. Ето какво сподели тя специално за нашия сайт:

Как би описала себе си?

Човек, който се отдава със страст и вяра на съзидателния процес – да творя добро, взаимоотношения и житейски пътища с усмивка и радост. Изпълвам намеренията си с лекота, импровизация, автентичност и забавление от играта всеки ден.

Занимавам се активно с изящно изкуство и различни видове танци от около 10- годишна. От 3 години съм актриса в трупа по Playback театър. Като арт директор реализирам криейтив проекти за дизайн и различни брандове. В последните години имам силен интерес в прилагането на арт терапията „навън“ както физически (сред природата) , така и метафорично (извън приетите за България методи ). Смятам, че необходимо и силно приложение за пазара у нас би имала семейната арт терапия. Затова моят фокус е основно върху нея, но също така и като цяло върху груповата терапия.

Какво представлява арт терапията?

Арт терапията помага човек да изрази по–добре своите преживявания и вътрешни конфликти посредством тяхното визуализиране в художествени образи. Тя е възможен път за социална адаптация към променящия се свят и развитие на творческите способности у човека в посока душевно равновесие и хармония с вътрешното „Аз“.

За създаването и изграждането на арт–терапията като наука има значение не само смисълът на самото изкуство и неговото въздействие, но и приложението и синтезът му с науки, като психология, философия, педагогика и социология.

За ефективността от арт терапията голямо значение има подборът на техники, способи и методи. За мен тя може да обедини всички разновидности на изкуството, за да ги използва така, че да отговарят на нуждите на конкретния клиент, да са насочени към неговото заболяване или проблем.

Накратко арт терапията залага на увереността, че творческият процес, свързан с правенето на изкуство е лечебен и носи позитивна жизнена промяна. Тя се използва и при така наречените “здрави хора” – тези, които нямат диагноза и живеят във водовъртежа на ежедневното оцеляване, както и при децата, които в същността си са отражение на напрежението или равновесието при родителите. Емоционалната интелигентност, взаимоотношенията между личностите – важни фактори в общуването и живота, се настройват благодарение на арт терапията.

Кое е специфичното при практикуване й сред природата?

Използването на разнообразни природни материали в методите на арт терапия биха довели до засилване връзката с природата и повишаване на чистата енергия. Връщането при Рода (корените на Земята) е свързано и с връзката на детето към майката / бащата. Намирането, възобновяването и заздравяването на тези две връзки би довело до премахване на натрупания стрес.

Комбинирането на арт терапията с еко психологията носи напомнянето за важността на връзката на човек със Земята и нейните системи. Това обединение ще подпомогне хората да развият устойчив начин на живот и да отстранят отчуждението от природата. За да отидем от първичното към по-второстепенното, което също да бъде излекувано – взаимоотношенията между хората, които днес са далеч от “стабилност”.

Какво те свързва с инициативата „Зелен сбор“ и защо тя е важна за теб?

Като пътуващ фестивал „Зелен сбор“ застава зад идеята за сплотени местни общности, стимулирайки социалната ангажираност и информираност. Като платформа, промотираща събития, повишаващи осведомеността за екологични идеи, „Зелен сбор“ насърчава хората да опитат иновативното проявление при устойчивия начин на живот в малките населени места.

Като част от програмата на фестивал „Зелен сбор“ аз бях домакин на сесии по арт терапия в село Дръмша, където успях да приложа и установя работещите техники в процеса на приРодна артТерапия.

От тук аз видях възможности за развитие на личността извън „рамките“ на големия град. Вярвам, че по-близо до природата човек би достигнал до свободата и освободеността, необходими за любовта и приемането към вътрешния Аз, и към другите.

Сподели една своя мечта!

Имам мечта за създаването на мрежа от терапевтични центрове в селата и малките населени градове, за развитието на алтернативни училища (пак там) и за по – засиленото внимание на родителите и децата, които да прекарват времето си „природно заедно“.

Твоята лична покана за събитието в Читалище.то?

Каня те на „ПриРодна артТерапия“, за да преоткрием и оценим взаимовръзките в живота си! И с техниките на играта да достигнем до желанието да творим през разновидностите на изкуствата.

Очакваме ви в клуба на Читалище.то на ул. Лавеле 11 на 30 ноември (събота) от 19:23 часа! Вход свободен! За ваше удобство препоръчваме да запазите своето място във фейсбук събитието.

Снимки към публикацията: pixabay.com и личен архив