Най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes.org, създаде Наръчник „Работа с доброволци“, който може да бъде намерен както онлайн, така и като безплатно хартиено издание на ключови локации в пет български градa. Читалище.то подкрепя усилията на TimeHeroes и сме щастливи да сме сред местата за разпространение.
Ръководството е предназначено за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани и цели да ги насърчи да включват повече доброволци в работата и каузите си по смислен и ефективен начин. Наръчникът на TimeHeroes събира опита на стотици организации в работата с доброволци. Базиран е на 50 дълбочинни интервюта с НПО от цялата страна и подробна онлайн анкета с 200 организации. Цялата информация е систематизирана и в онлайн платформа (wiki.timeheroes.org). Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата.
Читалище.то се присъединява и подкрепя инициативата на нашите приятели от TimeHeroes.
Елате в Кафе.то от 10:00 до 20:00 часа през седмицата, за да получите своя наръчник „Работа с доброволци“.
Повече за инициативата може да научите на сайта на TimeHeroes и тяхната фейсбук страница.