Настоятелството на НЧ „Читалище.то“ – 2014 изразява пълна подкрепа и съпричастност към украинския народ, който в тези изключително тежки дни отстоява правото си на независима и свободна държава.

Корените на уникалната културно-просветна институция, наречена „читалище“, се намират в българското Възраждане – едно мощно обществено движение за приобщаване на България към европейската културна и политическа карта. Като българи и европейци, споделящи хуманистичните идеали за неприкосновеността на човешкия живот и принципите на демократично самоопределение, не можем да замълчим пред лицето на най-голямото зло – войната, започната от диктаторския режим на Владимир Путин. Това е война срещу основни цивилизационни ценности, която можем да определим като престъпление към човечеството.

Присъединяваме се към декларацията на близо 400 артисти, куратори, илюстратори, фотографи, художници, музиканти, актьори, режисьори, хореографи, сценографи, танцьори, писатели и други представители на културния сектор, осъждащи нападението на Украйна от страна на Руската федерация. В такъв момент гласът на хората на изкуството и свободния дух трябва да прозвучи ясно и отчетливо, защото войната е мрак, който поглъща всичко най-добро и прекрасно, създадено от човечеството.

Можете да подкрепите декларацията , инициирана от Вера Гоцева – фотограф, журналист и активист, като добавите две имена и професия в полето за отговор. Списъкът се обновява периодично.

От Настоятелството на НЧ „Читалище.то“ – 2014 в състав:

Милена Златарова – председател

Любена Чолакова

Любомир Авджийски

Николай Петков

Тихомира Методиева – Тихич

28.02.2022г.