Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на НЧ „Читалище.то-2014“ Ви кани на редовно годишно Общо събрание на Читалище.то на 20.11.2019 г. от 18.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (между улиците „Лом“ и „Лавеле“ зад централата на УниКредит Булбанк).

Събранието ще се състои от официална част, в рамките на която ще се проведе обсъждане и гласуване на необходимите решения по следния дневен ред:

1. Финансов отчет за 2018 г.

2. Отчет за дейността на НЧ „Читалище.то – 2014“

3. Избор на нови членове на Настоятелството и Проверителната комисия

4. Избор на Председател на Настоятелството на НЧ „Читалище.то – 2014“.

5. Промяна на адреса на управление на НЧ „Читалище.то -2014“

6. Пререгистрация на НЧ „Читалище.то -2014“ в Регистъра на юридически лица към Агенцията по вписванията.

7. Други

Предложения по точки 3 и 4 могат да бъдат давани от членове на Читалище.то в този формуляр.

След края на обсъжданията и гласуването следва празнична неофициална част, за да отбележим заедно рождения ден на нашето читалище, което на 1 ноември т.г. навърши пет години от основаването си.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. Бланка на пълномощно можете да изтеглите оттук. При липса на кворум, на основание чл.15 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.30 часа.

София, 08.11.2019

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

/Николай Стайков/

За въпроси относно Общото събрание: [email protected]