Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на НЧ „Читалище.то-2014“ Ви кани на редовно годишно Общо събрание на Читалище.то на 23.09.2020 г. (сряда) с начален час 18.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (между улиците „Лом“ и „Лавеле“ зад централата на УниКредит Булбанк)

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и гласуване на Годишен финансов отчет за 2019 г.
2. Обсъждане и гласуване на Годишен доклад за дейността на НЧ „Читалище.то – 2014″за 2019 г.
3. Представяне на текущи и бъдещи дейности и събития.
4. Други.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. Бланка за пълномощно можете да изтеглите оттук. При липса на кворум, на основание чл.15 ал. 3 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и със същия дневен ред от 19.30 часа при спазване на действащите противоепидемични мерки.

София, 11.09.2020

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
/Милена Златарова/

За въпроси относно Общото събрание: [email protected] или на лично съобщение до страницата ни във Фейсбук.