11206621_374988246032391_6707688013847641823_o

За свикване на Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на осн. Чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на Читалище.то Ви кани на Общо събрание на Читалище.то на 28.11.2016 г. от 18.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (на ул. „Лом“ зад Булбанк на пл. „Св. Неделя“).

Събранието ще се състои от официална част, в рамките на която ще се проведе обсъждане и гласуване на необходимите решения по дневния ред:

1. Избор на Председател на Настоятелството на НЧ „Читалище.то – 2014“.

2. Избор на нови членове на Настоятелството и Проверителната комисия.

3. Промяна на адреса на управление на Читалище.то.

4. Представяне на новите инициативи на Читалище.то и плановете за освежаване на кафе-клуба на ул. „Лавeле“.

5. Други

Предложения за имена по точки 1 и 2 могат да бъдат давани от членове на Читалище.то през формуляра по-долу.

След края на обсъжданията и гласуването ще се състои и неофициална част – коктейл за набиране на средства за освежаване на кафе-клуба на Читалище.то.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.15 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19.30 часа.

 

София, 24.10.2016                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

/Николай Стайков/

За въпроси относно общото събрание: [email protected]