Веднага след официалната ни регистрация през февруари започнахме да търсим подходящо място, което да наречем „свое“.  Щастливи сме, че нашият първи дом е вече факт.

От началото на май „пуснахме котва“ в тиха уличка зад сградата на Булбанк на метростанция Сердика. Кафе, читалня, буккросинг зона, клуб, място за срещи и събития, офис…..от всичко по малко. Започнахме освежителен ремонт и на 24-ти май ще го отворим за първото ни Общо събрание, но тепърва ни предстои много работа, за да го направим приятно и уютно, както си го представяме.Търсим да назначим също така и човек на пълен работен ден, който да се грижи за кафе-читалнята и да я развива.

За да стартираме успешно всичко това, имаме нужда от вашата подкрепа. Както знаете, в момента Читалище.то се финансира изключително и само от членски внос и доброволни дарения. Всяка помощ е добре дошла, за да можем да започнем да работим пълноценно и да развиваме дейността на Читалище.то.

Приемаме с благодарност дарения по банков път:

 BG55UNCR70001522284973
 BIC: UNCRBGSF
 НЧ Читалище.то-2014.

….или чрез Pay Pal бутона, който се намира на началната страница

 Като дарители можете да ползвате следните данъчни облекчения:

Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. „л“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за юридически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. /източник- Институт по пазарна икономика/

Ако имате желание да се включите с доброволен труд, да дарите материали за ремонт, мебели, оборудване и др., можете да ни пишете на имейл адрес  mail [at]chitalishte.to.


Адресът на нашата кафе-читалня е ул. Лавеле 11, зад Булбанк на метростанция Сердика. Ето и малко снимки на мястото:

Така изглеждаше, когато го видяхме за първи път…..

…..после изглеждаше така :-))

Скоро ще бъде по-красиво :-))

Братството на теслата :-))