Като културно-просветно сдружение НЧ “Читалище.то – 2014” отстоява ценностите на гражданското общество, сред които се нареждат плурализмът в медиите и правото на журналистите да работят в съответствие с професионалните и етични стандарти, без да бъдат подлагани на натиск и ограничения.

Смятаме за недопустим опитът за налагане на цензура върху екипа на предаването “Денят започва с култура” по Българската национална телевизия от страна на програмния директор Емил Кошлуков. Ултимативните изисквания за подбор на гостите, повишаване на рейтинга чрез олекотяване на езика, замяна на дискусионните форми и обсъжданите теми с “лайфстайл” звучене представляват груба намеса в работата на екипа на предаването и са в нарушение с принципите, по които по цял свят е прието да функционира една обществена медия, каквато е Българската национална телевизия.

Мисията на обществената медия е да предоставя във възможно най-широк диапазон информация от политическата, икономическата, културната, научната и друга социално значима област, което не би било възможно при налагането на изцяло комерсиални формати. Особена тревога у нас буди фактът, че атаката е насочена към единственото ежедневно телевизионно предаване, посветено на културата – сфера, в която обществото ни продължава да изпитва остър дефицит.

Изразяваме подкрепата си към достойната позиция на екипа на предаването “Денят започва с култура” и всички честни журналисти в БНТ. Настояваме за спазване на демократичните принципи на журналистиката и обществените медии, защитени в правото на Европейския съюз, както и за съхраняването и развиването на Българската национална телевизия като пространство на свободното слово и информираност.

Настоятелството на НЧ „Читалище.то – 2014“

Снимка –  bnt.bg