Остава още една седмица до крайния срок за приемане на предложения по отворената покана за партньорски събития, която НЧ „Читалище.то“ обяви в средата на юли. Поканата е отправена към организации с нестопанска цел, както и индивидуални участници, които имат идеи за интересни събития с образователна насоченост, подходящи за широката публика.

Предложенията могат да бъдат в следните области: литература, изкуство, история, наука, гражданско общество, здравна култура, екология, образование, медийна и дигитална грамотност, финансова грамотност, предприемачество, занимания за деца, а възможните формати са срещи, дискусии, лекции, семинари, прожекции, литературни четения, изложби, работилници.

Подробности за изискванията към кандидатурите можете да прочетете в тази публикация. 

Очакваме вашите предложения на имейл адрес mail [at] chitalishte.to  до 31 август! Те ще бъдат разгледани от Настоятелството на НЧ „Читалище.то“. Ще се свържем с одобрените кандидати до 15 септември.