Информациятапубликувана на страницата може да бъде:
1. Публична- вижда се от всички посетители.
2. За регистрирани- вижда се отрегистрираните посетители и от членовете на Читалище.то
3. Зачленове- вижда се само от членовете на читалището.