Във второто от поредицата събития, посветени на медийната грамотност, разширихме обхвата на дискусията, за да се опитаме да дефинираме основните изисквания, които определят качествената журналистика и как се осъществява тя в нашата медийна среда.

На гости ни бяха трима от най-добре познаващите медиите в България експерти: преподавателят по медийно право проф. Нели Огнянова, преподавателят по международна журналистика доц. д-р Мария Нейкова и журналистът от в. Капитал Весислава Антонова. В ролята на модератор на дискусията влезе Александър Кръстев – член на Настоятелството на НЧ „Читалище.то“ и създател на най-големия български сайт за книги и четене „Аз чета“.

С встъпителните си изказвания участниците очертаха широката рамка на темата и основните критерии за качествени медии и защо е важно да внимаме откъде се информираме. Проф. Нели Огнянова посочи трите най-важни според нея въпроса относно стандарта за журналистика:

„Когато говорим за качество, трябва да си зададем следните въпроси: Защо тази медия или журналист пишат и дали се водят от основната мисия на медиите да информират обществото? Работят ли медиите за отстояване на демократични ценности и етични стандарти и застават ли медиите на страната на гражданите в диалога с властта?”

Участниците в дискусията откроиха основните проблеми, с които се сблъскват съвременните медии, не само в България, но и в международен мащаб: на първо място икономическата криза, която налага търсене на нови бизнес модели, и масовото навлизане на интернет и социалните мрежи в живота на хората, което представлява голямо предизвикателство за традиционните медии не само в България.

„Качествена журналистика е тази, която спазва Етичния професионален кодекс и се придържа към европейските демократични стандарти“ – така накратко я определи проф. Нели Огнянова. Оттук-нататък потърсихме доколко българската журналистика отговаря на тези изисквания и какви пречки съществуват за функционирането на една чиста медийна среда.

„Специфичното за българската медийна среда обаче е свиването на качествената журналистика за сметка на появяването на нови, финансирани от съмнителни източници”, сподели Весислава Антонова.

Беше отделено специално внимание на вредата от силното монополизиране на медийния бизнес у нас. Концентрацията на медии, агенции за разпространение и рекламни агенции в ръцете на няколко души ограничава свободната конкуренция и създава силни политически зависимости.

В състоянието на „превзета държава“, в която институциите не функционират нормално, медиите не са изключение от общия политически пейзаж. Те се влияят от обществената и политическа среда. „Промяната, която искаме в медиите, е част от голямата промяна в обществото“, смята доц. д-р Мария Нейкова.

Весислава Антонова представи малко по-различни гледна точка, в която акцентът пада върху личния избор. „Аз не вярвам в колективната промяна“, каза тя, като добави, че за нея „най-важното е личният морал на всеки журналист и отговорността към професията. Хората правят журналистиката.“ Журналистката подчерта и важността на доверието като стимул за практикуване на професията.
Има силна необходимост от въвеждане на медийно образование в училищата, категорични бяха участниците в дискусияат. Мария Нейкова обаче направи уговорката, че медийната грамотност трябва да е поставена в контекста на по-широка гражданска грамотност.

„Не може да обясняваме на учениците за демократични медии, когато те не са наясно какво е демокрация и как може да се подмени в различните страни”, уточни доц. Нейкова.

Проф. Огнянова припомни, че „не трябва да се надценява ролята на законодателството, защото нашите закони в друга среда биха дали друг резултат”.

Темата за медийната грамотност и качеството на журналистиката е важна не само за състоянието на медиите в страната, а за тяхната роля за обществена промяна. Участниците в дискусията се обединиха върху тезата, че макар медийната среда да е отражение на проблемите в държавата, без активни и качествени медии и граждански натиск, промяната би било по-трудно осъществима.

Именно затова Читалище.то си поставя за цел да продължи серията дискусии да участва активно в дебата за медийната грамотност и да допринесе за промяна, както на медийната, така и на обществената среда в страната.

За повече информация за нашите дейности и цели, свържете се с нас на: [email protected] и следвайте фейсбук страницата на Читалище.то.