Снимка: Иво Божков, Twitter
Макар досега да сме реализирали едва две събития, работните процеси около „институционализирането“ на Читалище.то вървят с пълна сила. И понеже искаме колкото може повече от вас да се включат в дискусията, ето размислите на Малина Крумова, един от съучредителите ни:

В целите, задачите и смисъла на Читалище.то е да се занимава с образование. С други думи, ключови въпроси и аспекти на съвеременното образование (в различните негови форми и проявления), както способността да отговори на нуждите на обществото, са съществени за нас.
В дискусиите в нашата читалищна общност се оформя като идея основната роля на Читалище.то като форум/платформа, генерираща и подпомагаща дебата по различните аспекти на образованието.
Остава отворен въпросът какъв краен резултат ще има, като възможните насоки са няколко:
1. Никакъв – просто дискусия. Дебатът сам по себе си е полезен;
2. Обща позиция, становища, предложения;
3. Развитие и използване на някои отгворени „образователни“ форми – т.е. проактивно прилагане на принципите зад които застава Читалище.то – кръжоци, работа с училища, с деца и т.н. you name it.
Не смятам т. 1 до 3 за взаимно изключващи се. Напротив, даже смятам че всички те са възможни и необходими.

Под тази публикация на Малина в нашата Facebook-група се разви своеобразна дискусия, която определено е редно да се случи и офлайн и това със сигурност ще бъде направено.

Интересно ни е обаче къде виждате вие ролята на Читалище.то в съвременното разбиране за образованието извън училищната среда – ще се радваме да споделите в коментари под публикацията.