препраща към модула заорганизация на събитията (ohanah)/