Първото обучение на Читалище.то беше „Мисловни карти за начинаещи“. Благодарим на Петър Шарков, един близо 250 учредители на читалището, за доброволното включване като лектор! 

Читалище.тоЧиталище.то представя...Първото обучение на Читалище.то беше 'Мисловни карти за начинаещи'. Благодарим на Петър Шарков, един близо 250 учредители на читалището, за доброволното включване като лектор!