Във второто от поредицата събития, посветени на медийната грамотност, разширихме обхвата на дискусията, за да се опитаме да дефинираме основните изисквания, които определят качествената журналистика и как се осъществява тя в нашата медийна среда.

На гости ни бяха трима от най-добре познаващите медиите в България експерти: преподавателят по медийно право проф. Нели Огнянова, преподавателят по международна журналистика доц. д-р Мария Нейкова и журналистът от в. Капитал Весислава Антонова. В ролята на модератор на дискусията влезе Александър Кръстев – член на Настоятелството на НЧ „Читалище.то“ и създател на най-големия български сайт за книги и четене „Аз чета“.

С встъпителните си изказвания участниците очертаха широката рамка на темата и основните критерии за качествени медии и защо е важно да внимаме откъде се информираме. Проф. Нели Огнянова посочи трите най-важни според нея въпроса относно стандарта за журналистика:

„Когато говорим за качество, трябва да си зададем следните въпроси: Защо тази медия или журналист пишат и дали се водят от основната мисия на медиите да информират обществото? Работят ли медиите за отстояване на демократични ценности и етични стандарти и застават ли медиите на страната на гражданите в диалога с властта?”

Участниците в дискусията откроиха основните проблеми, с които се сблъскват съвременните медии, не само в България, но и в международен мащаб: на първо място икономическата криза, която налага търсене на нови бизнес модели, и масовото навлизане на интернет и социалните мрежи в живота на хората, което представлява голямо предизвикателство за традиционните медии не само в България.

„Качествена журналистика е тази, която спазва Етичния професионален кодекс и се придържа към европейските демократични стандарти“ – така накратко я определи проф. Нели Огнянова. Оттук-нататък потърсихме доколко българската журналистика отговаря на тези изисквания и какви пречки съществуват за функционирането на една чиста медийна среда.

„Специфичното за българската медийна среда обаче е свиването на качествената журналистика за сметка на появяването на нови, финансирани от съмнителни източници”, сподели Весислава Антонова.

Беше отделено специално внимание на вредата от силното монополизиране на медийния бизнес у нас. Концентрацията на медии, агенции за разпространение и рекламни агенции в ръцете на няколко души ограничава свободната конкуренция и създава силни политически зависимости.

В състоянието на „превзета държава“, в която институциите не функционират нормално, медиите не са изключение от общия политически пейзаж. Те се влияят от обществената и политическа среда. „Промяната, която искаме в медиите, е част от голямата промяна в обществото“, смята доц. д-р Мария Нейкова.

Весислава Антонова представи малко по-различни гледна точка, в която акцентът пада върху личния избор. „Аз не вярвам в колективната промяна“, каза тя, като добави, че за нея „най-важното е личният морал на всеки журналист и отговорността към професията. Хората правят журналистиката.“ Журналистката подчерта и важността на доверието като стимул за практикуване на професията.
Има силна необходимост от въвеждане на медийно образование в училищата, категорични бяха участниците в дискусияат. Мария Нейкова обаче направи уговорката, че медийната грамотност трябва да е поставена в контекста на по-широка гражданска грамотност.

„Не може да обясняваме на учениците за демократични медии, когато те не са наясно какво е демокрация и как може да се подмени в различните страни”, уточни доц. Нейкова.

Проф. Огнянова припомни, че „не трябва да се надценява ролята на законодателството, защото нашите закони в друга среда биха дали друг резултат”.

Темата за медийната грамотност и качеството на журналистиката е важна не само за състоянието на медиите в страната, а за тяхната роля за обществена промяна. Участниците в дискусията се обединиха върху тезата, че макар медийната среда да е отражение на проблемите в държавата, без активни и качествени медии и граждански натиск, промяната би било по-трудно осъществима.

Именно затова Читалище.то си поставя за цел да продължи серията дискусии да участва активно в дебата за медийната грамотност и да допринесе за промяна, както на медийната, така и на обществената среда в страната.

За повече информация за нашите дейности и цели, свържете се с нас на: mail@chitalishte.to и следвайте фейсбук страницата на Читалище.то.

http://chitalishte.to/wp-content/uploads/2016/03/neli_ognyanova.jpghttp://chitalishte.to/wp-content/uploads/2016/03/neli_ognyanova-150x150.jpgЧиталище.тоМедийна грамотностЧиталище.то представя...Весислава Антонова,качествена журналистика,Мария Нейкова,медии,медийна грамотност,Нели Огнянова Във второто от поредицата събития, посветени на медийната грамотност, разширихме обхвата на дискусията, за да се опитаме да дефинираме основните изисквания, които определят качествената журналистика и как се осъществява тя в нашата медийна среда. На гости ни бяха трима от най-добре познаващите медиите в България експерти: преподавателят по медийно право...